Leren én ontwikkelen

 

Expertways is een advies - en trainings organisatie die zich richt op leren én ontwikkelen en in het bijzonder op die van de ouder wordende medewerker. Expertways beweegt zich binnen twee werkvelden:

1. Duurzaam Leren: begeleiden van organisaties.

Op het gebied van beleid & strategie, maar ook bewustwording, advisering en implementatie van maatregelen om daarmee de ouder wordende medewerker zinvol voor henzelf en hun organisatie werkzaam te blijven. Lees meer over wat Expertways u te bieden heeft.

2. Faciliteren van inhoudelijke trainingen, de expert sessies.

Inhoudelijke sessie, op aanvraag, waarvoor experts, die zich verbonden voelen met Expertways, ingezet worden. Het "leren zonder omwegen met een groot eigen verantwoordelijkheid" staat hierin centraal. Klik om te weten te komen welke inhoudelijke sessies we kunnen bieden.